- Hem
- Kompetens
- Samtal
- Djurunderstödd terapi
- Mindfullness
- Projekt
- Böcker
- Föreläsning
- Priser
- Kontakt

 

 

Det professionella samtalet har ett syfte och ett eller flera mål

Jag arbetar med flera olika typer av samtal utifrån klientens aktuella behov och det mest naturliga blir då att växla mellan dom olika typerna av samtal för att skapa en bestående förändring.

Utredande samtal - kartlägga en persons möjligheter, svårigheter och behov.

Stödjande samtal - Syftar till att stödja en persons färd i att förverkliga en plan.

Motiverande samtal - Att väcka och förstärka den inre motivationen till förändring.

Coachande samtal - En metod som syftar till att skapa beteendeförändringar via uppsättning av mål och systematiskt arbete.

Lösningsfokuserat samtal - Har fokus på lösningsalternativen där vi ser till möjligheterna, ej problemet.