- Hem
- Kompetens
- Samtal
- Djurunderstödd terapi
- Mindfullness

- Projekt
- Böcker
- Föreläsning
- Priser
- Kontakt

 

 

Mina utgivna böcker:

Djurunderstödd behandlingsterapi - Biologiska och psykologiska processer vid djurunderstödd behandlingsterapi (2016)

 

 

 

 

 

 

Att arbeta med djur inom vård, skola och socialt arbete har väckt ett stort intresse hos många. Men vad innebär det egentligen? Arbetet innebär i detta fallet att man i första hand arbetar med människor och har ett djur som kollega och tillägg till det abete man utför

Boken börjar med att beskriva det förebyggande hälsoarbetet med djur i friskvården för att sedan beskriva vad det är som händer rent biologiskt i kroppen när man umgås och är i kontakt med andra däggdjur.

Som sista del i boken behandlar jag det som rör verksamheten runt djurunderstödd behandlingsterapi

Boken finns att köpa på följande ställen

- -

 

Kommande böcker!

Hjärtat i handen: Kommer hösten 2016

För att förstå hur sociala insatser upplevs behöver man använda ett brukarperspektiv och ett brukar perspektiv kan bara ses och uttryckas av brukarna själva. Detta är ett av flera relevanta och legitima perspektiv på socialt arbete. Socialstyrelsen-brukarperspektiv  Med detta som utgångspunkt bestämde jag mig för att genomföra och utvärdera mitt arbete med mig själv som verktyg i projektform där sju stycken klienter har umgåtts med häst, hund och kanin en gång i veckan enligt strukturerad form i en en-till en relation tillsammans med mig Carina Hofling. Efter varje tillfälle har varje klient fått svara på fem öppna förbestämda frågor som har varit samma vid varje tillfälle. Frågorna sammanställs i förhoppning om att hitta teman i svaren.
Jag har inte numrerat respondenterna i denna rapport då denna rapport inte handlar så mycket om deras utveckling i detalj utan mitt arbet som professionell yrkesutövare.
Projektet är en kvalitativ empirisk studie som beskriver mitt arbete med hjälp av en traditionell utvärdering. Jag har som djurägare stått för samtliga kostnader av hästen och alla inblandade har varit införstådda om att det har rört sig om ett ofinansierat studie och utvärderings projekt.

If you want to learn something, read about it.
If you want to understand something, write about it. 
If you want to master something, teach it.
-Yogi Bhajan-