- Hem
- Kompetens
- Samtal
- Djurunderstödd terapi
- Mindfullness
- Projekt
- Föreläsning
- Priser
- Kontakt

 

 

Formell kompetens

Informell kompetens

2014 Mittuniversitetet Östersund
Fil kand: Rehabiliteringsvetenskap - en undergrupp till beteendevetare

1998 - 2004: Egenföretagare med 12 anställda inom försäljning

1982 Vårdlinjen: Vårdbiträde


Övrig utbildning

Ågrenska stiftelsen: Heldagsutbildning om Flickor med ADHD

Instruktör centrerad ridning (CR)

Vård- och trerapihundsskolan: Diplomerad besökshund

Landstinget Jönköping: Deltagit i seminarium "Djur har en plats i vård, skola och omsorg".

Clarebergs RK: Ryttarmärke C

Lisbeth Börjesson & Erika Fuberg: Natural Horsemanship
Level I & II

2010: Studiebesök i New York USA hos två stycken verksamheter som arbetar med djurunderstödd terapi och ridterapi.
Green chimneys LÄNK
Gallop therapy LÄNK
Ett besök som lärde mig mycket och som ökade mitt nätverk och kunskapsbank. Jag är även i fortsättningen välkommen att ta del av deras kompetens.

Polisrytteriet Göteborg: Studiebesök träning av hästar

Göteborgs Handikapp-ridklubb & Charlotte von Arbin: Studiebesök