- Hem
- Kompetens
- Samtal
- Djurunderstödd terapi
- Mindfullness

- Projekt
- Böcker
- Föreläsning
- Priser
- Kontakt

 

Djurunderstödd terapi

Genom att hitta en bra balans i kosthållning och motion kan man skapa en hälsosam livsstil. Genom att stärka det friska och förebygga ohälsa via lustfyllda övningar och aktiviteter tillsammans med andra däggdjur får vi tillgång till alla våra sinnen och skapar därigenom en läkande, medveten närvaro/mindfulness. Vi vill inte bara bryta dåliga beteenden utan byta beteendet till något nytt, som fungerar.

När man arbetar med hästen och hunden som co-terapeut så kan man via djuret visa vägen för vad som är bra! Mat på bestämda tider, omsorg, respekt, etc. - tolka känslor hos någon annan och även hos dig själv. Djurs kommunikation är som Sven Forsling (2001) beskriver det ordfri och ger stort utrymme för kommunikationstolkningar. Man får som behandlare stort utrymme och användning av positiv förstärkning och beröm åt båda håll. Att ofta både ge och få beröm och uppmuntran stärker jag-känslan och att sätta upp realistiska mål under god struktur är den röda tråden för att uppnå goda resultat i en rehabiliteringssituation (Forsling 2001).

Djurunderstödd terapi bör inte räknas som en behandlingsmetod i sig, men en vidareutveckling och fördjupning av terapeutiska och specialpedagogiska metoder inom olika vårdyrken. Terapeutens grundutbildning bör alltså ligga till grund för vilken målgrupp respektive yrkeskategori de vänder sig till (Håkansson & Palmgren, 2008).